Panel Mieszkańcaemailemail

Elektro odpady

Elektro odpady

Elektro odpady

Co to są elektrośmieci?

Elektrośmieci to zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Są nimi zużyte, przestarzałe lub zepsute pralki, lodówki, komputery, telefony, świetlówki i żarówki energooszczędne, telewizory, sprzęt audio, żelazka, telefony, wiertarki i inne podobne sprzęty zasilane na prąd lub na  baterie.

Wyrzucając elektrośmieci do śmietnika stwarzamy zagrożenie dla środowiska oraz łamiemy prawo, które obowiązuje w Polsce od 21  października 2005 r. (ustawa o ZSEE z 29 lipca 2005 r.).

Segregacja elektrośmieci, odpowiednie przetworzenie i unieszkodliwienie substancji niebezpiecznych chroni środowisko przed zanieczyszczeniem i  skażeniem.

Wykorzystanie odzyskanych surowców do produkcji nowych urządzeń, zdecydowanie zmniejsza stopień wykorzystania zasobów naturalnych oraz przyczynia się do obniżenia kosztów technologicznych.

Elektrośmieci zawierają liczne substancje szkodliwe wręcz trujące, które po wydostaniu się z uszkodzonej lodówki, pralki, komputera, świetlówki czy innego urządzenia elektronicznego łatwo przenikają do gleby, wód gruntowych i  powietrza. Powoduje to zanieczyszczenie środowiska naturalnego, oraz stanowi tym samym zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. 

  • Rtęć zawarta jest w niektórych świetlówkach. Jest to metal bardzo szkodliwy, który po przeniknięciu do organizmu powoduje uszkodzenie nerek, zaburzenia wzroku, słuchu, mowy, i koordynacji ruchów, deformuje kości i może być przyczyną zmian nowotworowych. 
  • Ołów wykorzystywany jest w elektronice jako składnik stopów lutowniczych i  szkła kineskopowego. Ma właściwości toksyczne i rakotwórcze. Wchłonięty do organizmu, najpierw dostaje się z krwią do wątroby, płuc, serca i nerek, potem metal gromadzi się w skórze i mięśniach. Ostatecznie kumuluje się w tkance kostnej i niszczy szpik. 

  • Związki bromu stosowane są w komputerach. Po przeniknięciu do środowiska powodują u  ludzi i zwierząt schorzenia układu rozrodczego oraz problemy neurologiczne. 

  • Chrom jest stosowany do powlekania elementów metalowych, aby uchronić je  przed korozją. Pierwiastek jest też zawarty w luminoforze lamp kineskopowych. Zatrucie chromem objawia się zaburzeniami układu krążenia oraz układu oddechowego, chorobami skóry oraz alergią. 

  • Kadm zawarty jest w bateriach urządzeń elektrycznych. Zaburza czynności nerek, funkcje rozrodcze, powoduje chorobę nadciśnieniową, wywołuje zmiany nowotworowe, zaburza metabolizm wapnia powodując deformację szkieletu kostnego. 

  • Nikiel gdy przedostanie się do organizmu w dużym stężeniu uszkadza błony śluzowe, obniża poziom magnezu oraz cynku w wątrobie, powoduje zmiany w  szpiku kostnym oraz może przyczyniać się do zmian nowotworowych. 

  • PCB (związki chemiczne) pełnią w urządzeniach funkcje chłodzące, smarujące i  izolujące. Po  przedostaniu się do organizmu zalega w tkance tłuszczowej powodując m.in. uszkodzenia wątroby, anomalie reprodukcyjne, osłabienie odporności, zaburzenia neurologiczne i hormonalne. 

  • R-12, czyli freon to gaz syntetyczny zawarty w klimatyzatorach i lodówkach, w których pełni funkcję chłodniczą. Jest szczególnie szkodliwy dla warstwy ozonowej. Od 1998 roku nie wolno go stosować w urządzeniach elektrycznych, jednak nadal spotykany jest w urządzeniach starszego typu.

  • Azbest używany jest w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych m.in. ze  względu na swoje właściwości izolacyjne. Jest jednak przyczyną wielu groźnych chorób np. pylicy azbestowej, raka płuc i  nowotworu międzybłoniaka opłucnej.

Żużyty sprzęt elektorniczy i elektryczny można:

pozostawić w punktach sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego, przy zakupie nowego sprzętu tzw. na wymianę;

dostarczyć do Zakładu Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego
i Elektronicznego „POLBLUME” Zbigniew Miazga, ul. Adamowicza 4,
w Górze Kalwarii, od poniedziałku do piątku, w godz. 08.00 -16.00,
tel. 531 640 619, 
536 204 950

Ponadto zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny może zostać przekazany firmie, z którą mają Państwo zawartą umowę na odbiór odpadów komunalnych.