Panel Mieszkańcaemailemail

Akty Prawne

Akty Prawne

Program Ochrony Środowiska dla miasta i gminy Góra Kalwaria na lata 2014 - 2017 z uwzględnieniem lat 2018 - 2021UCHWAŁA NR XXVI/206/2016 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Góra KalwariaUCHWAŁA NR XXVI/207/2016 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkująUCHWAŁA NR XXVI/208/2016 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomościUCHWAŁA NR XXVI/209/2016 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomościUCHWAŁA NR XLVII/452/2017 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Góra KalwariaUCHWAŁA NR XLVII/453/2017 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w GminieUCHWAŁA NR LII/547/2017 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 27 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Góra KalwarUCHWAŁA NR LII/546/2017 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 27 września 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Góra KalwariaUCHWAŁA NR LIV/591/2017 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Góra Kalwaria oraz ustalenia stawki takiej opłatyUCHWAŁA NR LXVIII/719/2018 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomoUCHWAŁA NR IX/45/2019 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Góra KalwariaUCHWAŁA NR IX/46/2019 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w GUCHWAŁA NR X/67/2019 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w GmiUCHWAŁA NR XI/80/2019 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Góra Kalwaria oraz ustalenia stawki takiej opłatyUCHWAŁA NR IX/47/2019 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Górze Kalwarii przy ul. Skierniewickiej